Ngày hội thắm tình đoàn kết tại địa bàn dân cư phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
00:00 01/01/0001
(ĐCSVN) - Tại ngày hội, trong không khí ấm áp thắm tình đoàn kết, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự và nhân dân phường Quán Thánh đã cùng ôn lại truyền...
Ngày hội thắm tình đoàn kết tại địa bàn dân cư phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
00:00 01/01/0001
(ĐCSVN) - Tại ngày hội, trong không khí ấm áp thắm tình đoàn kết, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự và nhân dân phường Quán Thánh đã cùng ôn lại truyền...
Ngày hội thắm tình đoàn kết tại địa bàn dân cư phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
00:00 01/01/0001
(ĐCSVN) - Tại ngày hội, trong không khí ấm áp thắm tình đoàn kết, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự và nhân dân phường Quán Thánh đã cùng ôn lại truyền...
Ngày hội thắm tình đoàn kết tại địa bàn dân cư phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
00:00 01/01/0001
(ĐCSVN) - Tại ngày hội, trong không khí ấm áp thắm tình đoàn kết, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự và nhân dân phường Quán Thánh đã cùng ôn lại truyền...
Ngày hội thắm tình đoàn kết tại địa bàn dân cư phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
00:00 01/01/0001
(ĐCSVN) - Tại ngày hội, trong không khí ấm áp thắm tình đoàn kết, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự và nhân dân phường Quán Thánh đã cùng ôn lại truyền...
Ngày hội thắm tình đoàn kết tại địa bàn dân cư phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
00:00 01/01/0001
(ĐCSVN) - Tại ngày hội, trong không khí ấm áp thắm tình đoàn kết, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tham dự và nhân dân phường Quán Thánh đã cùng ôn lại truyền...
Mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư cần phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận
00:00 01/01/0001
(ĐCSVN) - Nhấn mạnh năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn, mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư cần phát huy truyền...
Mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư cần phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận
00:00 01/01/0001
(ĐCSVN) - Nhấn mạnh năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn, mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư cần phát huy truyền...
Mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư cần phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận
00:00 01/01/0001
(ĐCSVN) - Nhấn mạnh năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn, mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư cần phát huy truyền...