1.400 người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, phát thuốc miễn phí
20:43 20/07/2019
(ĐCSVN) - 1.400 người dân tộc thiểu số và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã: Ba Vì, Minh Quang, Khánh Thượng, Ba Trại, Vân Hòa, Yên Bài, Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) đã được 62...
1.400 người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, phát thuốc miễn phí
20:43 20/07/2019
(ĐCSVN) - 1.400 người dân tộc thiểu số và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã: Ba Vì, Minh Quang, Khánh Thượng, Ba Trại, Vân Hòa, Yên Bài, Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) đã được 62...
1.400 người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, phát thuốc miễn phí
20:43 20/07/2019
(ĐCSVN) - 1.400 người dân tộc thiểu số và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã: Ba Vì, Minh Quang, Khánh Thượng, Ba Trại, Vân Hòa, Yên Bài, Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) đã được 62...
1.400 người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, phát thuốc miễn phí
20:43 20/07/2019
(ĐCSVN) - 1.400 người dân tộc thiểu số và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã: Ba Vì, Minh Quang, Khánh Thượng, Ba Trại, Vân Hòa, Yên Bài, Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) đã được 62...
1.400 người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, phát thuốc miễn phí
20:43 20/07/2019
(ĐCSVN) - 1.400 người dân tộc thiểu số và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã: Ba Vì, Minh Quang, Khánh Thượng, Ba Trại, Vân Hòa, Yên Bài, Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) đã được 62...
Bắt giữ đối tượng vận chuyển gỗ trái phép
19:43 20/07/2019
(ĐCSVN) – Sau khi phát hiện và kiểm tra một xe chở gỗ, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ trên, lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng đã lái...
Bắt giữ đối tượng vận chuyển gỗ trái phép
19:43 20/07/2019
(ĐCSVN) – Sau khi phát hiện và kiểm tra một xe chở gỗ, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ trên, lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng đã lái...
Bắt giữ đối tượng vận chuyển gỗ trái phép
19:43 20/07/2019
(ĐCSVN) – Sau khi phát hiện và kiểm tra một xe chở gỗ, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ trên, lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng đã lái...
Bắt giữ đối tượng vận chuyển gỗ trái phép
19:43 20/07/2019
(ĐCSVN) – Sau khi phát hiện và kiểm tra một xe chở gỗ, đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số gỗ trên, lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng đã lái...