Giới thiệu các sản phẩm nổi bật của ngành nông nghiệp Thủ đô
00:00 01/01/0001
(ĐCSVN) – Diễn ra trong 2 ngày (21-22/9) tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP Thủ đô với quy mô 170 gian hàng hứa...
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật của ngành nông nghiệp Thủ đô
00:00 01/01/0001
(ĐCSVN) – Diễn ra trong 2 ngày (21-22/9) tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP Thủ đô với quy mô 170 gian hàng hứa...
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật của ngành nông nghiệp Thủ đô
00:00 01/01/0001
(ĐCSVN) – Diễn ra trong 2 ngày (21-22/9) tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Hội chợ hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP Thủ đô với quy mô 170 gian hàng hứa...
Xây dựng nông thôn mới nhưng phải giữ nét văn hiến của Thủ đô
00:00 01/01/0001
(ĐCSVN) – Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của...
Xây dựng nông thôn mới nhưng phải giữ nét văn hiến của Thủ đô
00:00 01/01/0001
(ĐCSVN) – Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của...
Book on movement against war in Vietnam debuted
16:58 21/09/2019
A book entitled “Waging peace in Vietnam” that reflects the mass objection against the war by the US in Vietnam between 1968 and 1972 made its first public appearance in Ho Chi...
Vietnamese-invested bank’s contributions to Cambodia’s economic growth hailed
16:58 21/09/2019
Cambodian Deputy Minister Men Sam An has lauded contributions of the Bank for Investment and Development of Cambodia (BIDC), a subsidiary the Bank for Investment and Development of...
Vietnamese player defeats European champion in FIDE World Cup
16:59 21/09/2019
Vietnamese International Grandmaster Le Quang Liem has defeated defending European champion Vladislav Artemiev of Russia in the third round of the FIDE World Cup in the town of...
Vietnamese player defeats European champion in FIDE World Cup
16:59 21/09/2019
Vietnamese International Grandmaster Le Quang Liem has defeated defending European champion Vladislav Artemiev of Russia in the third round of the FIDE World Cup in the town of...