Tại sự kiện (Ảnh: vtc.vn)

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao, Đại sứ Lương Thanh Nghị khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam đánh giá cao những đóng góp to lớn, quan trọng của các OV vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận, nguồn lực không thể tách rời của dân tộc, là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và thế giới, ông nói.

Theo ông, hơn 5,3 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại 153 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Ngoài việc hòa nhập với các nước sở tại, họ còn là sứ giả của văn hóa để quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Trong đại dịch COVID-19, họ cũng đã hợp tác với các cơ quan chức năng nước chủ nhà và để lại ấn tượng tốt trong lòng bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Anh Đức khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã và đang có nhiều đóng góp trong việc duy trì bản sắc văn hóa và phổ biến các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao uy tín và tầm vóc của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đóng góp tích cực hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, xây dựng thành phố giàu đẹp. /.


CPV (Source: VNA)