Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH Phan Xuân Dũng (Ảnh: TTXVN)

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của QH Phan Xuân Dũng, để giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường từ các dự án đầu tư, dự án luật có hai nội dung mới về chính sách phân loại các dự án trên cơ sở tác động đến môi trường, và việc lồng ghép và thúc đẩy các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp trong xây dựng và thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án.

Dự luật cũng điều chỉnh các nội dung liên quan đến trách nhiệm chỉ đạo ứng phó sự cố môi trường của các cơ quan trung ương và địa phương cũng như trách nhiệm quản lý Nhà nước của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức nghề nghiệp và cá nhân có liên quan.

Regarding the coherence of the bill with other relevant laws, many deputies pointed out that there are still overlapping and incoherence between the bill and other legal documents comprising contents related to environmental protection, including the Law on Biodiversity, Law on Water Resources, Law on Public Investment.

This may affect the efficiency of State management in environmental protection, they said, stressing the need to continue reviewing and adjusting the bill to avoid confrontation with other laws that were issued after 2014.

Regarding the issuance of environmental licences, many deputies agreed with the option of using a single environmental licence instead of seven, including the admission of wastewater to irrigation work.

 Nguyen Thi Mai Hoa, a representative from the Mekong Delta province of Dong Thap, said that the simplification of the procedures will save time for enterprises. However, she stressed the need to design a tight procedure and strengthen inspection in the field.

Meanwhile, Thai Binh deputy Pham Van Tuan proposed that it is necessary to classify investment projects basing on environmental impact levels, taking it as a foundation to define the list of projects with risk of posing negative impact to the environment, thus ensuring the coherence of relevant laws.

 Tuan pointed to the need to clarify the criteria for the classification, thus placing the projects to four groups of risks in four levels.

 Về quy định xác định các dự án phải đánh giá tác động môi trường cho phù hợp với pháp luật liên quan, ông Dũng cho rằng Thường vụ QH đã chuẩn bị 2 phương án. Thứ nhất, tất cả các dự án phải tiến hành đánh giá, còn lại, chỉ những dự án có nguy cơ cao gây tác động tiêu cực đến môi trường mới được đánh giá. /.

CPV (Source: VNA)